Članarina 2021

Pocele su uplate za clanarinu u 2021 godine:
150 kr odrasli, od 18 god,
50 kr djeca do 18 god,
350 kr obiteljska.

Uplatiti na ziro racun drustva PG 441 14 39-5 ili SWISH 0737365401 sa naznakom ime i prezime i godiste.
Uprava drustva